Arxiu del Blog

Si per això sóc CASTA, amb molt d’orgull!

I tant si podem ICVDoncs si, senyors/es, ja existim organitzacions implicades al 100% al carrer i a les institucions, i estem convençuts/des que cal sumar, i no dividir.

Doncs si, senyors/es, a Martorell ja fa dècades que estem on toca, al costat dels nostres… i vosaltres?

On estàveu quan volien fer la carretera?

On estàveu quan es va privatitzar l’aigua?

On estàveu en les mobilitzacions per l’ambulatori?

On estàveu en les mobilitzacions per l’educació pública?

On esteu quan la PAH es reuneix o actua? o la Plataforma Moviment Social de Martorell? o les AMPA, o les AVV, o…?

Potser ara, de cop i volta sóc/som CASTA, però aquesta casta porta tota la vida amb un peu al carrer i l’altre a l’ajuntament, primer com a PSUC i ara com a ICV: sense demanar cap € als bancs per finançar-nos; utilitzant els diners dels regidors per a l’organització local i per col·laborar amb altres entitats; donant suport a totes les causes i mobilitzacions; funcionant de manera horitzontal; obrint processos participatius; exercint a l’ajuntament al govern o a la oposició amb honestedat i eficàcia, …

Potser qui mai ha mogut un dit, o fa anys que no el mou, o ho feia des de la barra del bar, i que ara ens (em) acusa de casta, de no haver fet mai res … està il·lusionat amb “noves” formes de fer política que estan inventant la sopa d’all.

Repeteixo, existim organitzacions POLÍTIQUES (amb majúscules) implicades al 100% al carrer i en les institucions, i estem convençuts/des i que CAL SUMAR, I NO DIVIDIR.

Ens hi posem?

Salut i treball!

Prou de manipulacions, incompliments i mentides

SISEPUEDE

Al ple ordinari del passat dilluns de l’Ajuntament de Martorell es va poder viure un dels exemples més aclaridors del perquè la ciutadania opina que la política no servei per canviar les coses, sinó que més aviat les complic
Lamentablement, l’equip de govern de CiU va escenificar una manera de fer tan innecessària com penosa, volent fer-se seva una proposta d’ICV que mesos abans ells mateixos van rebutjar, i encara és més greu quan estem parlant d’un qüestió tan actual com delicada, tractant-se de l’impost que una persona ha de pagar quan perd la seva vivenda i se la queda el banc (plusvàlua).a.

Si fem un petit recorregut històric, ens trobem que al ple del desembre de 2012, el Grup Municipal d’ICV Martorell va presentar al·legacions als impostos municipals, i entre altres, es demanava, literalment “que s’incorpori una bonificació del 100% a l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a aquelles unitats familiars que han estat desnonades i que s’ha subhastat el seu habitatge“. En aquells moments, el regidor d’Hisenda de CiU, Josep Casasayas, va dir (també literalment) que  “la quarta al·legació que parla del tema dels desnonaments (…) tal com vostè ho diu aquí és impossible fer-ho, i si ho llegeix amb detall veurà que la tresorera li explica el perquè. Per tant brindis al sol, insisteixo: brindis al sol“.

Doncs resulta que ara, 4 mesos més tard, i adonant-se que estan cobrant aquest impost a persones que han perdut la vivenda, l’equip de govern rectifica i aprova una mecanisme mitjançant el qual, aquestes families no hauran de pagar-ho. ENLLOC DE RECONÈIXER QUE AQUESTA PROPOSTA JA ES VA TRACTAR AL DESEMBRE I NO VAN VOLER ACCEPTAR-LA, CiU ACUSA AL GRUP MUNICIPAL D’ICV DE NO VOLER COL·LABORAR AMB ELLS.

Així que en la seva exposició del passat dilluns, el regidor Casasayas va culpar al grup municipal d’ICV Martorell i a mi personalment de no haver aportat alternatives ni propostes per evitar aquestes situacions… QUINA BARRA!!!

Mirin, el que en realitat passa en aquest ajuntament és que:

– CiU NO EXPLICA QUE AL DESEMBRE NO VAL VOLER PERDONAR AQUEST IMPOST A LES PERSONES DESNONADES

– CiU MAI ACCEPTA CAP PROPOSTA QUE VE D’ICV MARTORELL

– CiU NO RECONEIX MAI CAP ERROR COMÈS PEL SEU EQUIP DE GOVERN

– CiU INCOMPLEIX CONTÍNUAMENT ACORDS APROVATS PEL PLE MUNICIPAL I NO FACILITA A ICV LA INFORMACIÓ QUE SE LI DEMANA PER PODER REALITZAR LA SEVA TASCA D’OPOSICIÓ

Sortosament, la proposta d’ICV Martorell finalment ha estat aprovada, i LES PERSONES DESNONADES NO HAURAN DE PAGAR LA PLUSVÀLUA PER L’HABITATGE QUE EL SEU BANC O CAIXA LI HA PRES.

Un ajuntament opac per un Martorell gris

enchufadoDesgraciadament, és habitual que l’equip de govern de CiU no respongui a les preguntes d’ICV, o que no ens faciliti la documentació que necessitem per poder portar a terme la nostra tasca d’oposició i control. Això que pot semblar exagerat, és una realitat demostrable, només hem de recuperar les actes dels plens o el registre d’entrada de l’ajuntament.

La darrera informació que hem demanat te relació amb les contractacions laborals fetes a l’ajuntament i al patronat, ja que desconeixem quins criteris objectius s’utilitzen per escollir a les persones seleccionades, i aquesta sol·licitud es suma a algunes similars fetes fa més de dos anys (fins al moment no respostes).

Donat que no tenim la informació, no podem saber quins són aquests criteris que s’apliquen per contractar persones a l’ajuntament, però precisament perquè ho amaguen, provoquen que pensem que aquests criteris no serien prou objectius.

Desgraciadament, amb la seva manca de transparència ens obliguen a pensar que a Martorell, per tenir una feina, has de ser amic/ga d’algú o proper a alguna opció política determinada (i aquí també s’inclouen les contractacions fetes en altres institucions, com la recent oberta residència de gent gran, o a empreses contractades com SOREA).

Reiterem i exigim el nostre dret a accedir a TOTA la informació de l’ajuntament, i més concretament a què es facin públics els mecanismes de selecció de personal a l’ajuntament, i s’asseguri que siguin objectius i tècnics, i no polítics.

Un Ple Municipal en 7 piulades

Ahir es va celebrar a l’Ajuntament de Martorell el darrer ple ordinari de l’any 2012, amb els següents punts de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, EXERCICI 2013.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I DEL QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, EXERCICI 2013.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL, EXERCICI 2013.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2013.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’ANY 2013 DE LA PÒLISSA COL·LECTIVA SUBSCRITA PER L’AJUNTAMENT DE MARTORELL

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2011.AMB L’ENTITAT ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, S.A., PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA MÈDICO-SANITÀRIA PER ALS FUNCIONARIS INTEGRATS I BENEFICIARIS.

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DELS CÀRRECS ELECTES DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL, AIXÍ COM DE LA REDUCCIÓ D’UNA CATORZENA PART DELS IMPORTS TOTALS PERCEBUTS EN CONCEPTE D’ASSISTÈNCIES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS CORRESPONENTS A L’ANY 2012.

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA.

10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, I DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, DE REBUIG AL REIAL DECRET LLEI 20/2012 I EN FAVOR DE LA RECERCA DE SOLUCIONS PER A QUE ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT, DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES I DE MARTORELL GESTIÓ DEL SÒL, EMPRESA PÚBLICA, NO PERDIN MÉS PODER ADQUISITIU.

11. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL.

176682_10151293011499190_210465482_o

12. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PER DECLARAR MARTORELL CIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS.

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA DE MARTORELL PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI SOBRE LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA RAMBLA DE LES BÒBILES DE MARTORELL.

Aquest Ple es va caracteritzar principalment per la gran mobilització de treballadors i treballadores de l’ajuntament i del patronat municipal que reclamaven el cobrament de la paga extra de nadal, i que d’un vegada per totes es deixés de castigar-los amb pèrdues de salari, drets, etc.

Al llarg del dia d’avui, he fet un resum a través de TWITTER, amb 7 piulades que volen captar les idees més importants que n’extrec del mateix:

  1. Ahir al #PleMartorell CiU va aprovar els pressupostos en solitari. Cap voluntat ni iniciativa per canviar el model de gestió obsolet
  2. El #PleMartorell va aprovar sense vots en contra 2 mocions d’ICV: Mesures contra Desnonaments, i Martorell Lliure de Circs amb Animals
  3. Al #PleMartorell, ICV vàrem recolzar la reprovació de les polítiques ultraliberals del PP i el ministre #Wert contra l’escola catalana
  4. El #PleMartorell d’ahir va demostrar qui està al costat de la gent treballadora, i qui agraeix les retallades (encara que ho amaguin)
  5. ICV vàrem portar al #PleMartorell una moció de la plantilla municipal proposant formules per no perdre salari ni drets. CiU no va sumar
  6. En resum, al #PleMartorell d’ahir va faltar VALENTIA, la vàrem demanar, però no la vàrem trobar. Tothom surt perdent
  7. La política consisteix en gestionar la voluntat per canviar les coses o per deixar-les com estan. Ahir al #PleMartorell es va demostrar
Salut i treball!

Breu resum sobre la brutal pujada de l’aigua a Martorell

A %d bloguers els agrada això: