Arxiu del Blog

Artur Mas em roba

Fa uns dies que vaig llegir al digital xarxapenedes.cat el següent titular: Artur Mas, al fi de curs de Camp Joliu, escola de l’Opus i segregadora, on s’explica que el nostre suposat salvador i President de la Generalitat, va participar als actes de fi de curs d’una escola segregadora i d’élit, de l’Opus.

Artur Mas em roba

La Generalitat de CiU i Artur Mas, amb el suport (hi han silencis que valen més que mil paraules) d’ERC, PP i PSC, adjudica 100 M€ a escoles d’aquest tipus, mentre retalla les nostres escoles públiques. És clar, no són les seves.

A Martorell, CiU ens diu que la Generalitat no té diners per pagar el nou IES, perquè “Madrit ens roba”, però no expliquen que ells mateixos decideixen donar-li 100 milions d’€ a les escoles d’élit de l’Opus.

A Martorell, CiU decideix salvar-li el cul a la Generalitat i pagar amb diners de tots les obres del nou IES, que haurien de pagar ells.
A Martorell, de nou, CiU ens pren el pèl. Els hi permetrem?

Des d’ICV Martorell ja hem presentat fa 2 setmanes una proposta al Parlament perquè insti al Govern a fer front a les seves competències, i pagar l’IES del nostre poble.

La Catalunya de CiU no és la meva, ja que decideix subvencionar als més rics i oblidar als qui més ho necessiten. Darrera de les campanyes de comunicació on ens venen que vetllen pels drets de tothom, només trobem retallades als serveis públics: educació, sanitat, dependència, entitats socials, habitatge,…

El projecte de país i de poble de CiU no és el meu. Si ens deixen votar, votaré per un nou país, no només per una nova bandera.

Salut i República!

Prou de manipulacions, incompliments i mentides

SISEPUEDE

Al ple ordinari del passat dilluns de l’Ajuntament de Martorell es va poder viure un dels exemples més aclaridors del perquè la ciutadania opina que la política no servei per canviar les coses, sinó que més aviat les complic
Lamentablement, l’equip de govern de CiU va escenificar una manera de fer tan innecessària com penosa, volent fer-se seva una proposta d’ICV que mesos abans ells mateixos van rebutjar, i encara és més greu quan estem parlant d’un qüestió tan actual com delicada, tractant-se de l’impost que una persona ha de pagar quan perd la seva vivenda i se la queda el banc (plusvàlua).a.

Si fem un petit recorregut històric, ens trobem que al ple del desembre de 2012, el Grup Municipal d’ICV Martorell va presentar al·legacions als impostos municipals, i entre altres, es demanava, literalment “que s’incorpori una bonificació del 100% a l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a aquelles unitats familiars que han estat desnonades i que s’ha subhastat el seu habitatge“. En aquells moments, el regidor d’Hisenda de CiU, Josep Casasayas, va dir (també literalment) que  “la quarta al·legació que parla del tema dels desnonaments (…) tal com vostè ho diu aquí és impossible fer-ho, i si ho llegeix amb detall veurà que la tresorera li explica el perquè. Per tant brindis al sol, insisteixo: brindis al sol“.

Doncs resulta que ara, 4 mesos més tard, i adonant-se que estan cobrant aquest impost a persones que han perdut la vivenda, l’equip de govern rectifica i aprova una mecanisme mitjançant el qual, aquestes families no hauran de pagar-ho. ENLLOC DE RECONÈIXER QUE AQUESTA PROPOSTA JA ES VA TRACTAR AL DESEMBRE I NO VAN VOLER ACCEPTAR-LA, CiU ACUSA AL GRUP MUNICIPAL D’ICV DE NO VOLER COL·LABORAR AMB ELLS.

Així que en la seva exposició del passat dilluns, el regidor Casasayas va culpar al grup municipal d’ICV Martorell i a mi personalment de no haver aportat alternatives ni propostes per evitar aquestes situacions… QUINA BARRA!!!

Mirin, el que en realitat passa en aquest ajuntament és que:

– CiU NO EXPLICA QUE AL DESEMBRE NO VAL VOLER PERDONAR AQUEST IMPOST A LES PERSONES DESNONADES

– CiU MAI ACCEPTA CAP PROPOSTA QUE VE D’ICV MARTORELL

– CiU NO RECONEIX MAI CAP ERROR COMÈS PEL SEU EQUIP DE GOVERN

– CiU INCOMPLEIX CONTÍNUAMENT ACORDS APROVATS PEL PLE MUNICIPAL I NO FACILITA A ICV LA INFORMACIÓ QUE SE LI DEMANA PER PODER REALITZAR LA SEVA TASCA D’OPOSICIÓ

Sortosament, la proposta d’ICV Martorell finalment ha estat aprovada, i LES PERSONES DESNONADES NO HAURAN DE PAGAR LA PLUSVÀLUA PER L’HABITATGE QUE EL SEU BANC O CAIXA LI HA PRES.

L’Ateneu. Història d’un expoli II… més informació

EnderrocCasernaRepassant la documentació (i la història) he recuperat el text del conveni que el juny del 2004 es va signar entre l’entitat Ateneo de Martorell i l’ajuntament, i encara trobo més important ressaltar la traïció que l’equip de govern actual li ha fet a aquesta entitat, a l’Associació de Veïns/es de Can Carreras i a tota la ciutadania del municipi.

el text del conveni diu, literalment:

L’Assemblea General Extraordinària de l’Ateneo de Martorell celebrada el dia 17 de febrer de 2002 va prendre l’acord que a continuació es transcriu literalment:
“Adoptar l’acord consistent en que l’entitat Ateneu de Martorell cedeixi la titularitat de l’edifici que constitueix la seva seu social situat al carrer Gomis a l’Ajuntament de Martorell, a fi i efecte que aquest procedeixi a la seva restauració total i ampliació del mateix segons normativa urbanística en vigor, i tot això, condicionat a l’acord que s’haurà d’arribar amb el propi Ajuntament sobre la manera de distribuir l’ús i aprofitament d’aquest edifici per part de l’entitat Ateneu i de l’Associació de veïns de Can Carreras un cop acabades les obres de restauració i reforma” 

IV.- L’Ajuntament de Martorell està interessat en obtenir la propietat de la finca descrita en el punt I, per tal de destinar-la a equipament del barri de Can Carreras i, alhora, rehabilitar l’edifici actualment existent, en el marc de la seva política de recuperació del patrimoni històric i urbanístic del municipi. Es per això, que en sessió plenària celebrada el dia 17 de juny de 2004 es va acceptar la cessió gratuïta de la referida finca i va aprovar l’esborrany del present conveni.

Per les raons exposades ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb els següents


PACTES

Primer.- L’Ateneo de Martorell, representat pel XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEDEIX lliure i gratuïtament a l’Ajuntament de Martorell la finca descrita en el “Manifesten I”.

Segon.- L’Ajuntament de Martorell, representat per l’Alcaldessa, Sra. Dora Ramon Cabot, ACCEPTA la cessió efectuada.

Tercer.- L’Ajuntament de Martorell destinarà la finca adquirida a equipament del barri de Can Carreras, i la inscriurà al seu Inventari de Béns com a bé de domini públic de servei públic.

Quart.- Un cop executades les obres de rehabilitació de l’edifici construït sobre la finca adquirida, l’Ajuntament de Martorell cedirà l’ús dels corresponents espais a favor de l’associació “Ateneo de Martorell” i l’Associació de veïns de Can Carreras, previ acord amb les entitats interessades.

Així, està clar que l’actual equip de govern ha mentit descaradament, i ha traït l’esperit i la intenció dels que en aquell moment formàvem part del govern municipal (PSC, ERC i ICV) que clarament apostàvem per la recuperació, el manteniment i la promoció del patrimoni històric i urbanístic de Martorell.

Convergència i Unió, amb casos com l’Ateneu o la Caserna de Cavalleria, ha demostrat quin és el seu interès de oferir espais protegits i públics a la ciutadania, o se’ls treu de sobre, o els enderroca (recordem que encara no han explicat ni argumentat tècnicament perquè van enderrocar la Caserna de Cavalleria, on actualment hi ha un espai buit de contingut i sense vida).

Segueixo convençut que hi ha una altra manera de fer les coses, i que ho aconseguirem.

Salut i treball!

Podeu descarregar-vos el text del conveni de cessió de l’Ateneu en el següent enllaç:

L’Ateneu de Martorell. Història d’un expoli

Martorell. Imatge deCom tothom a Martorell potser ja sap, l’Ateneu ha tornat a obrir les seves portes després de molts anys tancat. La novetat és que, lluny del què tothom pugui pensar, aquest equipament ja no és ni públic, ni social, ni popular, … ni res del que vàrem voler algunes persones fa uns anys quan es va adquirir per reformar-lo.

Estem acostumats a que la dreta expliqui amb eufemismes les seves decisions impopulars, i a l’expoli de l’ateneu, de l’aigua, de la salut, de l’educació, etc. no li diuen ja privatització, era li diuen externalització, o gestió externalitzada, o altres paraules ben maques que amaguen la crua realitat.

Amb l’Ateneu ha passat una cosa ben curiosa, ja que gairebé sense que ningú s’adonés, ens han colat una privatització encoberta d’un equipament popular, i per fer-ho encara més escandalós, s’han venut aquest espai per “un plat de llenties”. Fem números:

  • Cànon anual que el concessionari ha de pagar a l’Ajuntament de Martorell: 3000 €
  • Despeses en inversions que ha de fer el concessionari: 53.422,00 €
  • 3000 x 15 = 45000 € cànon total 15 anys
  • 45000 + 53422 = 98422 € total cost pel concessionari els 15 anys
  • 98422 / 180 (mesos de concessió) = 546,78 € al mes*

És a dir, que l’equip de govern de CiU ha considerat que després d’haver fet una inversió milionària per recuperar aquest històric i simbòlic edifici, el “regala” mitjançant un concurs per una quantitat que no supera els 600€ mensuals pels propers 15 anys. Quant costa un lloguer per un local similar a Martorell? NEGOCI RODÓ, però no per l’ajuntament.

On està la programació cultural que estava prevista?

On està l’equipament social pel barri i pel poble?

On està l’Ateneu que van crear els seus socis, i què volien aquells que el van cedir a l’Ajuntament?

Al web municipal, explicaven d’aquesta manera la “gran noticia” de la nova obertura: A través de concurs públic, l’Ajuntament ha adjudicat a una empresa externa la gestió de l’Ateneu de Martorell. Segons la regidora de Cultura i Joventut, Cristina Dalmau: “Es tracta d’una empresa amb experiència en el sector de l’oci i la restauració que ja porta, entre altres, la gestió de l’Ateneu d’Esparreguera”. Per a Dalmau l’Ateneu rehabilitat “tornarà a recuperar el paper dinamitzador del barri de Can Carreras i de Martorell”.

Les paraules de la regidora ho diuen tot. No parla de programació cultural, ni d’equipament d’aglutinació i cohesió social, simplement parla d’oci i restauració. És a dir, que aquells que esperàvem que l’Ateneu tornés a ser un equipament sociocultural (no en tenim cap de públic!!!!!), ha esdevingut un bar per veure el futbol i una discoteca per majors de 25 anys. Així de senzill, així de frustrant.

Salut i treball!

Podeu descarregar-vos la documentació de la concessió administrativa de l’Ateneu als següents enllaços:

* sense impostos ni interessos

Un ajuntament opac per un Martorell gris

enchufadoDesgraciadament, és habitual que l’equip de govern de CiU no respongui a les preguntes d’ICV, o que no ens faciliti la documentació que necessitem per poder portar a terme la nostra tasca d’oposició i control. Això que pot semblar exagerat, és una realitat demostrable, només hem de recuperar les actes dels plens o el registre d’entrada de l’ajuntament.

La darrera informació que hem demanat te relació amb les contractacions laborals fetes a l’ajuntament i al patronat, ja que desconeixem quins criteris objectius s’utilitzen per escollir a les persones seleccionades, i aquesta sol·licitud es suma a algunes similars fetes fa més de dos anys (fins al moment no respostes).

Donat que no tenim la informació, no podem saber quins són aquests criteris que s’apliquen per contractar persones a l’ajuntament, però precisament perquè ho amaguen, provoquen que pensem que aquests criteris no serien prou objectius.

Desgraciadament, amb la seva manca de transparència ens obliguen a pensar que a Martorell, per tenir una feina, has de ser amic/ga d’algú o proper a alguna opció política determinada (i aquí també s’inclouen les contractacions fetes en altres institucions, com la recent oberta residència de gent gran, o a empreses contractades com SOREA).

Reiterem i exigim el nostre dret a accedir a TOTA la informació de l’ajuntament, i més concretament a què es facin públics els mecanismes de selecció de personal a l’ajuntament, i s’asseguri que siguin objectius i tècnics, i no polítics.

A %d bloguers els agrada això: